မူရင္းအသံလႊင့္ေဆာင္းပါးေတြအေၾကာင္း

လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံ (အာအက္ဖ္ေအ ျမန္မာဌာန-Radio Free Asia, Burmese Service) အသံလႊင့္ဌာနကေန အသံလႊင့္ခဲ့တဲ့ “မ်က္ေမွာက္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေ၀ါဟာရမ်ား” အပတ္စဥ္ ေဆာင္းပါးအစီစဥ္ကို ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ မွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ျပန္ျပီး စုေဆာင္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအစီစဥ္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို အလြယ္တကူ ျပန္လည္ ကိုးကားႏုိင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ထားတာပါ။

ဒီဘေလာဂ္မွာ ေ၀ါဟာရေတြသာမကဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေၾကာင္း၊ အျဖစ္ပ်က္ေတြ အေၾကာင္း နဲ႔ အမွတ္တရ အစီစဥ္ေတြကိုလည္း အလ်င္းသင့္သလို ေဖာ္ျပထားပါတယ္၊ မူရင္း စာသားေတြအျပင္ မူရင္းအသံဖိုင္ေတြကိုေတာ့ ျပန္ျပီး ထည့္သြင္းႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားေနပါတယ္။

ဒီအစီစဥ္ေတြကို တာ၀န္ခံ စီစဥ္ ေရးသားျပီး ထုတ္လႊင္ခဲ့တာက က်ေနာ္ ေက်ာ္မင္းထြန္းျဖစ္ျပီး မူပိုင္ခြင့္ကေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္။

ေက်ာ္မင္းထြန္း

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: